زمان بندی مسابقات

آخرین مهلت ثبت نام : 93/8/23

آخرین مهلت واریز وجه ثبت نام،اسکان : 93/8/23

تاریخ برگزاری مسابقه : پنج شنبه 93/8/29

(مسابقه تمرینی و مسابقه اصلی در همین یک روز برگزار می‌گردد)

زمانبندی روز مسابقه :

برنامه زمان

 

چهارشنبه 93/8/28

 

ثبت نام و پذیرش (تیم هایی که از شهرستان‌ها عزیمت می‌کنند)

19 الی 20
شام (تیم هایی که از شهرستان‌ها عزیمت می‌کنند) 20 الی 21
اسکان (تیم هایی که از شهرستان‌ها عزیمت می‌کنند) 21 الی 22

 

پنجشنبه 93/8/29

 

ثبت نام و پذیرش تیم ها

دریافت مدارک اعضای تیم ها

7:30 الی 8:30
ورود و استقرار تیم‌ها در سایت مسابقه 8:30 الی 8:45
مسابقه تمرینی 8:45 الی 9:15
مسابقه اصلی 9:30 الی 13:30
نماز و صرف نهار 13:30 الی 15
مراسم اختتامیه و اهدای جوایز 15 الی 16

 


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد