حامیان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تایباد
باشگاه پژوهشگران جوان واحد قوچان
انجمن کامپیوتر ایران

 

دانشگاه مهندسی فناوری‌های نوین قوچان

 

 


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد