ساختار اجرایی مسابقات

رئیس مسابقات

دکتر مهدی وطن پرست- رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحدقوچان

 نایب رئیس مسابقات

دکتر حمید طباطبایی- معاون پژوهش و فن آوری دانشگاه آزاد اسلامی واحدقوچان   

 دبیر کمیته علمی

دکتر رضا قائمی- مدیر گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحدقوچان

 رئیس کمیته اجرایی

مهندس علیرضا خوش تراش- مدیر مرکز اطلاعات ، آمار و رایانه دانشگاه آزاد اسلامی واحدقوچان

 دبیر کمیته اجرایی

مهندس محسن نجف زاده برنامه نویس دانشگاه آزاد اسلامی واحدقوچان

(mohsen.najafzadeh@gmail.com - شماره تماس: 05147011141)

 


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد